Ik zoek een basisschool

Graag informeren wij u over het onderwijs op ons kindcentrum.

Op ons kindcentrum wordt klassikaal onderwijs geboden met zelfstandige werkmomenten. Onze onderwijstijd steken we voor een groot deel in de vakken rekenen, taal, lezen en schrijven. Dit vinden we belangrijk. Om latere uitval zoveel mogelijk te voorkomen, werken we met pre-teachingprogramma’s op gebied van lezen, spelling en rekenen.  Natuurlijk komen ook alle andere vakken aan de orde maar een voorwaarde om tot leren te komen, is een goede basiskennis.
Daarnaast geven wij lessen in Goed Gedrag. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen op school. Daarom steken we veel energie in een positief pedagogisch klimaat. Dat doen we samen, we hanteren hiervoor in onderwijs en opvang de methodiek Positive Behaviour Support.