Peuteropvang

Samen spelen, ontdekken en ontwikkelen!

Binnen kindcentrum De Scharmhof bieden wij naast kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar ook een speciaal aanbod voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Wanneer er een VVE-indicatie afgegerven wordt, is peuteropvang ook mogelijk vanaf 2 jaar. Vanaf 1 januari 2018 wordt op alle kindcentra van CKC Drenthe in Assen peuteropvang aangeboden. Peuteropvang richt zich net als de kinderdagopvang op de ontwikkeling en verzorging van de peuters. De werkwijze van de peuteropvang komt daarnaast meer overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. Dat betekent dat de peuters gedurende de schoolweken, op twee vaste ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur naar de peuteropvang komen om samen met andere kinderen te spelen en zich te ontwikkelen.

Vanaf januari ontstaat de peuteropvang in Assen door de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderdagopvang. Vanaf die datum is het voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag ook mogelijk om gemeentelijke subsidie te ontvangen om de kosten voor de peuteropvang in lijn te laten zijn bij het gezinsinkomen.

Binnen kindcentrum De Scharmhof werken we vanuit één visie, één team en één organisatie. In een eigen gezellige groepsruimte met aparte buitenruimte verzorgen onze vaste pedagogisch medewerkers binnen de kinderdagverblijfgroep op professionele wijze de peuteropvang. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn. Als kinderen bijna vier zijn en u kiest als ouder ook voor de basisschool binnen ons kindcentrum, zullen we voor ieder kind op maat wenafspraken maken. Sommige kinderen zijn er aan toe om al wat eerder eens met activiteiten van de kleuters mee te doen, dat kan! Voor andere kinderen is als ze eenmaal vier zijn, groep 1 nog wel eens vermoeiend of druk, dan kunnen ze in overleg ook nog best eens een keertje ‘spelen’ op de vertrouwde groep van het peuterarrangement.

Onze kijk op peuteropvang:

 • kinderen van 2 en 3 jaar zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken
 • samen spelen met andere kinderen wordt op die leeftijd steeds interessanter
 • ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen
 • we werken met vaste programma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen
 • onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen
 • ons aanbod is er op gericht om kinderen op alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen
 • kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn binnen ons kindcentrum op dezelfde plek als eventuele oudere of jongere broertjes/zusjes
 • dat is makkelijk voor ouders en fijn voor de kinderen, regelmatig wordt er tussendoor even gezwaaid of geknuffeld door de broertjes en zusjes binnen het kindcentrum. 

Ons aanbod op de Scharmhof 

 • we werken met Uk en Puk, een landelijk ontwikkeld activiteitenprogramma voor baby’s en peuters
 • daarnaast organiseren we voor de peuters dagelijks ‘Peuterpret’, we doen daarbij activiteiten op het gebied van natuur, spel, muziek, gym, creatief, koken en meer
 • natuurlijk gaan we ook iedere dag naar buiten, lekker spelen, wandelen en de natuur ontdekkenVoor meer informatie over de mogelijkheden van de peuteropvang kunt u (ook in de zomervakantie) contact opnemen met:

CKC Drenthe Kinderopvang
kinderopvang@ckcdrenthe.nl
0592-409865