Hier gaan wij voor

Samen werken aan een betekenisvolle stevige basis! 

Samen werken 
Samen met kinderen, ouders, medewerkers werken we aan de ontwikkeling van onze kinderen. Maar met samen bedoelen we ook: midden in de samenleving. We gaan starten met Jeelo, waarbij we samenwerken met maatschappelijke organisaties. We nemen een kijkje buiten de locatie maar we halen ook mensen van buiten naar binnen om de kinderen de wereld te laten ontdekken.  Leren doe je alleen (zelfstandig) maar leren doe je ook samen met anderen waarbij je rekening houdt met elkaar en lekaars (on)mogelijkheden.  Respect is daarbij een voorwaarde 

Betekenisvol 
Kinderen ontwikkelen zich binnen en buiten de school. Door projectmatig te werken zijn kinderen meer betrokken bij de onderwerpen die worden aangeboden en de vaardigheden die worden geleerd. Kennisoverdracht krijgt zo meer betekenis. Dit zorgt voor een vergroting van de interne motivatie en daardoor voor meer plezier op school. 

Stevige basis 
De Scharmhof is van oudsher bekend als een school waar gedegen onderwijs wordt aangeboden. We steken veel tijd en energie in pre-teaching en oefenprogramma's om te zorgen dat kinderen zo goed mogelijk mee kunnen komen met de reguliere lesstof. Er is veel tijd voor de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen. Naast deze vakken geven we ook les in het aanleren van goed gedrag. We hanteren in alle groepen dezelfde afspraken, gebruiken hierin dezelfde woorden en leren kinderen om het vooral zelf te doen: problemen leren oplossen, aan durven geven als iemand over je grens gaat en stoppen als een geintje niet leuk wordt voor jou of voor de andere. We geven kinderen duidelijke normen en waarden mee. We gebruiken hiervoor onze PBSaanpak waarbij elke medewerker op dezelfde wijze handelt.  

Ons onderwijsconcept 

Op onze school werken wij met Jeelo. Jeelo is een manier om projectmatig te werken binnen betekenisvolle projecten. De projecten zijn gebaseerd op 3 pijlers: 

  • Samen leven: Leerlingen leren inzien waarom ze iets leren en krijgen het gevoel: Ik heb er zin in! Om dit te bereiken worden bij elk project organisaties in de buurt van de school betrokken bij het leren. 

  • Samen werken: Leerlingen krijgen het gevoel: Ik kan het! In de projecten ligt de nadruk op competenties. Alle 21ste-eeuwse vaardigheden komen aan bod. 

  • Zelfstandig leren: Leerlingen krijgen het gevoel: Ik hou vol! Zelfstandig leren kunnen leerlingen niet vanzelf. Het ‘leren leren’ is daarom een rode draad door alle projecten. 

Elk jaar worden er 6 projecten gepland die ongeveer 6 weken duren.