Hier staan wij voor

De Scharmhof is een christelijk Kindcentrum in de wijk Peelo in Assen waar onderwijs en opvang wordt geboden aan zo'n 400 kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Binnen ons kindcentrum werken wij samen aan een positief pedagogisch klimaat waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen. Respect en verantwoordelijkheid zijn onze kernwaarden. Bij onderwijs en opvang werken wij aan het aanleren van positief gedrag. 

Ons kindcentrum kenmerkt zich verder door rust, structuur, duidelijke normen en waarden en klassikaal onderwijs met zelfstandige werkmomenten. 
Kwaliteit, een veilige (leer)omgeving en een doorgaande lijn vinden we belangrijke voorwaarden in ons kindcentrum.