Onze ouders

Onze ouders zijn op vele manieren actief binnen ons kindcentrum. U kunt hierbij denken aan hulp bij de sportdag, bij een leesgroepje of tijdens een excursie. Daarnaast is er een groep ouders die structureel meedenken en meehelpen. Ze zijn betrokken in de kindcentrumraad of in de ouderraad.


OR
Onze ouderraad bestaat uit een grote groep actieve ouders die ons helpen met het bedenken en uitvoeren van allerlei activiteiten. De ouderraad vergadert ongeveer 1 keer in de vijf weken. Bij de vergadering is altijd een afgevaardigde van het team aanwezig. U kunt de ouderraad bereiken via or.descharmhof@ckcdrenthe.nl