Onze ouders

Onze ouders zijn op vele manieren actief binnen ons kindcentrum. U kunt hierbij denken aan hulp bij de sportdag, bij een leesgroepje of tijdens een excursie. Daarnaast is er een groep ouders die structureel meedenken en meehelpen. Ze zijn betrokken in de medezeggenschapsraad, in de ouderraad of in onze oudercommissie. 

MR
De leden van de medezeggenschapsraad denken mee in beleid en adviseren de directie. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is adviserend lid. U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via  mr.descharmhof@ckcdrenthe.nl


OR
Onze ouderraad bestaat uit een grote groep actieve ouders die ons helpen met het bedenken en uitvoeren van allerlei activiteiten. De ouderraad vergadert ongeveer 1 keer in de vijf weken. Bij de vergadering is altijd een afgevaardigde van het team aanwezig. U kunt de ouderraad bereiken via or.descharmhof@ckcdrenthe.nl
 

OC
De kinderopvang binnen ons kindcentrum kent een andere structuur: daar zijn beide organen (OR en MR) vertegenwoordigd in de Oudercommissie. De leden van deze oudercommissie hebben ook zitting in de Centrale Oudercommissie (COC). U kunt de oudercommissie bereiken via oc.scharmhof@ckcdrenthe.nl