Positive Behaviour Support

Naast het aanleren van kennis en vaardigheden vinden wij het belangrijk om kinderen goed gedrag aan te leren. Wij werken in onderwijs en opvang aan een positief en krachtig klimaat, waarin een ieder zich veilig, geborgen en prettig voelt. Wij doen dat met de aanpak van Positive Behaviour Support. Dit is een schoolbrede aanpak die we ook bij onze opvanggroepen gebruiken.
Het aanleren van goed gedrag vinden we erg belangrijk. Aanleren is immers makkelijker dan afleren.
In de onderwijsgroepen is er wekelijks aandacht voor gedragslessen. Hierin staan afspraken en gedragsverwachtingen centraal die in alle groepen aangeleerd worden.
Verantwoordelijkheid en respect vinden wij belangrijke voorwaarden voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Er zijn positief geformuleerde gedragsverwachtingen en regels gemaakt die gelden op het plein en in het gebouw.
Deze zijn voor iedereen zichtbaar in ons kindcentrum.  Ook in de nieuwsbrief leest u de regel van de week.
Positief gedrag bekrachtigen we door complimenten maar ook door zgn PBSmunten. Deze munten worden uitgedeeld aan de groep of aan individuele kinderen.
Er wordt gezamenlijk gespaard voor een groepsbeloning. Hierbij kan gedacht worden aan een ‘gekke petjesdag’, een tostidag, tien minuten langer buiten spelen o.i.d.