Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om andere redenen het Kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag via het ouderportaal. https://app.socialschools.eu/