Verlof aanvragen

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. Verlof kunt u aanvragen door te mailen of bellen met ons kindcentrum. U ontvangt dan een aanvraagformulier voor verlof.
descharmhof@ckcdrenthe.nl