Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)

DRENTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL (DVL)

Onze Kindcentrum is sinds 2018 in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Drents VerkeersveiligheidsLabel. In 2022 heeft een herindicatie plaats gevonden en is het keurmerk weer toegekend. 

Het Drents Verkeersveiligheidslabel helpt ons om kinderen ervaringen op te laten doen met allerlei zaken rond het verkeer.De criteria die van toepassing zijn op het label:– Het maken van een jaarlijks activiteitenplan verkeersveiligheid.– Het verankeren van verkeerseducatie in alle groepen.– Het uitvoeren van het theoretische- en praktische verkeersexamen.– De zorg voor een veilige schoolomgeving en veilig verkeersgedrag.– De ouders participeren in de verkeersveilige school. Naast praktische ervaring opdoen met lopen (gr 3 en 4) of fietsen (gr. 5-8) naar gym, fietsen naar excursies (b.v. naar het Duurzaamheidscentrum gr. 6-8) en fietsen tijdens het kamp (gr.8) organiseren we bijzondere verkeersactiviteiten. Enkele van deze verkeersactiviteiten zijn:– verkeersexamen (theoretisch en praktisch) gr. 7 en 8 (om het jaar)– fietscontrole gr. 3-8– dode hoek – de vrachtwagen gr. 7 en 8 (om het jaar)– ANWB Streetwise gr. 1-8

Een veilige schoolomgeving heeft vooral te maken met het verkeersgedrag van kinderen en volwassenen. Rustig rijden en het naleven van de verkeersregels en verkeersborden is een voorwaarde.