Pestpreventie

Pesten proberen we voor te zijn. Daarom steken we veel tijd en energie in het aanleren van goed gedrag.

In onderwijs en opvang werken we samen aan een positief pedagogisch klimaat. Dit doen we door middel van Positive Behaviour Support. In alle groepen hanteren we dezelfde regels en afspraken.
We maken kinderen bewust van hun eigen handelen en leren hen voor zichzelf op te komen.
Als er toch ongewenst gedrag vertoond wordt, hanteren we de Stop-Loop-Praat methode. Een methode waarbij de een het seintje krijgt om te stoppen en de ander voor zichzelf leert op te komen.

Wordt er desondanks toch gepest dan start ons pestprotocol.
De ouders worden hierbij ingeschakeld. Ons pestprotocol maakt onderdeel uit van ons Veiligheidsbeleid en kunt u vinden onder het kopje Documenten