Ons onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door traditioneel klassikaal onderwijs in een moderne setting. 
In al onze groepen gebruiken wij touchscreens en leren de kinderen te werken op devices. 
In de onderbouw leren we de kinderen om te gaan met iPads: hoe te gebruiken, hoe loop je ermee door de ruimte, hoe sluit je deze af en hoe berg je deze op? Ook leren we de kinderen om te gaan met een aantal educatieve programma's.
In de middenbouw gebruiken we de devices vooral voor het automatiseren van sommen en spelling. 
In de bovenbouw heeft elke leerling een device en vindt de verwerking deels digitaal plaats.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen de basis goed onder de knie krijgen. En dan bedoelen we: taal, rekenen, lezen en schrijven.
Hier besteden we veel aandacht aan. Voor kinderen die het wat moeilijk vinden, gebruiken we extra programma's om uitval later te voorkomen. 
In de hogere groepen staan er naast de basisvakken ook aardrijkskunde, geschiedenis en biologie op het lesrooster.
Daarnaast is er veel aandacht voor gymnastiek (onder leiding van een vakleerkracht) en voor de creatieve vakken zoals:  muziek, tekenen en handvaardigheid. 
 Vanaf groep 7 krijgen de kinderen Engels op onze basisschool.

Vanaf groep 5 wordt gewerkt met een weekplan. Dat betekent dat kinderen hun werk dan deels zelf kunnen plannen. De kinderen die hier meer begeleiding bij nodig hebben, krijgen hulp van de leerkracht bij het plannen. In groep 8 krijgen de leerlingen een agenda waarbij de leerkracht hen helpt deze in te vullen en te gebruiken. Zo wordt de overgang naar het voortgezet onderwijs makkelijker.